Մեդիա կենտրոն

29.12.2023

Ամունդի-Ակբան իջեցնում է կենսաթոշակային ֆոնդերի կառավարման վճարները հօգուտ շահառուների

2024թ հունվարի 1-ից Հավասարակշռված, Պահպանողական և Կայուն եկամտային ֆոնդերի կառավարման դիմաց վճարներն էականորեն կիջնեն։

Հաշվի առնելով այս տարիների ընթացքում կենսաթոշակային ֆոնդերի կառավարման ներքո գտնվող ակտիվների կայուն աճը՝ Ամունդի-Ակբան իջեցնում է Հավասարակշռված, Պահպանողական և Կայուն եկամտային ֆոնդերի կառավարման վճարները։ Այս փոփոխությունը զգալի ազդեցություն կունենա մեր կողմից կառավարվող կենսաթոշակային ֆոնդերի շահառուների ապագա կենսաթոշակների վրա։


Այսպիսով 2024թ․ հունվարի 1-ից կենսաթոշակային ֆոնդերի կառավարման դիմաց վճարները կկազմեն․ 

• Ամունդի-Ակբա Հավասարակշռված ֆոնդ՝ 1,15% 1,30%-ի փոխարեն,

• Ամունդի-Ակբա Պահպանողական ֆոնդ՝ 0,95% 1,10%-ի փոխարեն,

• Ամունդի-Ակբա Կայուն եկամտային ֆոնդ՝ 0,85% 1,0%-ի փոխարեն,


Այս քայլը վկայում է մասնակիցների շահերին առաջնահերթություն տալու մեր քաղաքականության մասին, և վերահաստատում մեր հանձնառությունը Հայաստանի Հանրապետության կուտակային կենսաթոշակային համակարգի երկարաժամկետ ֆինանսական աճի խթանմանը:

Մանրամասների համար զանգահարեք +374 11 31 00 00 00 հեռախոսահամարով կամ ուղարկեք ձեր հարցերը հետևյալ էլ. հասցեին՝ info-armenia@amundi.comԻրավական ծանուցում

Սույն նյութը նախատեսված է միայն տեղեկատվական նպատակների համար և չի ենթադրում և/կամ պարունակում որևէ խորհրդատվություն, առաջարկ, միջնորդություն՝ օգտվել Ամունդի-Ակբայի կամ վերջինիս հետ փոխկապակցված անձանց որևէ ծառայությունից։

Կառավարչի պարգևավճարի նշված փոփոխությունը դեռևս արտացոլված չէ Ամունդի-Ակբայի կենսաթոշակային ֆոնդերի կանոններում այն կներառվի ֆոնդերի կանոնների առաջիկա փոփոխության մեջ։

«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ-ն ՀՀ-ում գրանցված իրավաբանական անձ է, որը ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից տրված թիվ 0002 ներդրումային ֆոնդի կառավարման լիցենզիայի հիման վրա Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացնում է պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդերի կառավարման գործունեություն: Գրանցված գրասենյակը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 10, տարածք 100-101 հասցեում:


«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից:

© «ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ, 2023

թարմացված է` 09.01.2024 | 10:36