Բաժնետերեր

Քվեարկող բաժնետոմսերի թիվը՝ 1275

Գործունեության ոլորտը՝ ակտիվների կառավարում

Քվեարկող բաժնետոմսերի թիվը՝ 1225 

Գործունեության ոլորտը՝ բանկային

Հայտարարություն


Սույն թվականի ապրիլի 20-ին, ժամը՝ 12:30-ին տեղի կունենա «ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲ ընկերության (այսուհետ՝ Ընկերության) բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովը՝ Ընկերության տնօրենների խորհրդի կողմից 2022թ.-ի փետրվարի 10-ին կայացված որոշման համաձայն։ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ` ԱՐՏԱՀԵՐԹ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԻ ԹԻՎ 12-3 ՈՐՈՇՈՒՄԸ


Հիմք ընդունելով Ընկերության 22/04/2021թ․-ի Խորհրդի նիստի որոշումը (արձանագրություն թիվ 44) և հաշվի առնելով Ընկերության 2020 թվականի ֆինանսական արդյունքները՝ Ընկերության 2020թ․ գործունեության արդյունքում ձևավորված զուտ շահույթից բաժնետերերին վճարել 718,426,100 (յոթ հարյուր տասնութ միլիոն չորս հարյուր քսանվեց հազար հարյուր) ՀՀ դրամ՝ որպես տարեկան շահութաբաժիններ (այն է յուրաքանչյուր 1 բաժնետոմսի դիմաց 287,370 ՀՀ դրամ)։

ՏՆՕՐԵՆՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ԵՎ ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՄԱՐՄՆԻ ԸՆԴՀԱՆՈւՐ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈւՆԸ
ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ` ԱՐՏԱՀԵՐԹ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԻ ԹԻՎ 11-1 ՈՐՈՇՈՒՄԸ


Հիմք ընդունելով Ընկերության 21/10/2020թ.-ի Խորհրդի նիստի որոշումը (արձանագրություն թիվ 42) և հաշվի առնելով Ընկերության 2019 թվականի ֆինանսական արդյունքները՝ Ընկերության 2019թ. գործունեության արդյունքում ձևավորված զուտ շահույթից բաժնետերերին վճարել 382,507,400 (երեք հարյուր ութսուներկու միլիոն հինգ հարյուր յոթ հազար չորս հարյուր) ՀՀ դրամ՝ որպես տարեկան շահութաբաժիններ (այն է՝ յուրաքանչյուր 1 բաժնետոմսի դիմաց՝ 153,003 ՀՀ դրամ):
ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ` ԱՐՏԱՀԵՐԹ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԻ ԹԻՎ 9-3 ՈՐՈՇՈՒՄԸ


Հիմք ընդունելով Ընկերության 18/04/2019թ.-ի Խորհրդի նիստի թիվ որոշումը (արձանագրություն թիվ 35) և հաշվի առնելով Ընկերության 2018 թվականի ֆինանսական արդյունքները՝ Ընկերության 2018թ. գործունեության արդյունքում ձևավորված զուտ շահույթից բաժնետերերին վճարել 253,266,200 (երկու հարյուր հիսուներեք միլիոն երկու հարյուր վաթսունվեց հազար երկու հարյուր) ՀՀ դրամ՝ որպես տարեկան շահութաբաժիններ (այն է՝ յուրաքանչյուր 1 բաժնետոմսի դիմաց՝ 101,306.4 ՀՀ դրամ):

թարմացված է` 24.11.2021 | 10:14