Անձնական տվյալների պաշտպանություն

ԱՆՁՆԱԿԱՆ ԲՆՈՒՅԹԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

Սույն կայքում նավարկելու ժամանակ, համացանցից օգտվողը հակված է Amundi Asset Management կայքին փոխանցել ոչ միայն քուքի (cookie) ֆայլերին բնորոշ տեխնիկական և նավարկմանը հատուկ տեղեկատվութուն, ինչպիսիք են` Վեբ զննիչի տեսակը, ինտերնետ պրոտոկոլի հասցեն, այցելած էջերի մասին տեղեկատվությունը, կայքում կատարած որոնումների միջին ժամանակահատվածը, այլ, նաև, անձնական բնույթի տվյալներ, որոնք անհրաժեշտ են Կայքում առաջարկվող ծառայությունների մատուցման համար:

Նման ձևով հավաքագրված անձնական տվյալները կարող են ենթարկվել մշակման՝ հիմք ընդունելով 1978 թվականի հունվարի 6-ի Փաստաթղթերի և Տեղեկատվության Ազատության վերաբերյալ օրենքը, 2016 թվականի ապրիլի 27-ի Անձնական տվյալների Պաշտպանության Ընդհանուր Կանոնակարգը, և վերոնշյալ պայմաններում հիմք հանդիսանալ ծառայությունների մատուցման ընթացքում տվյալների հավաքագրման համար:

Amundi Asset Management-ը պարտավորվում է պահպանել անձնական տվյալները անհրաժեշտ ժամանակահատվածով՝ այն ծառայության համար, որի դիմաց դրանք հավաքագրվել են և որի մասին նշումը առկա է տվյալների հավաքագրման յուրաքանչյուր ձևաթղթում:

Amundi Asset Management-ը ապահովում է Կայքի միջոցով օգտվողից ստացված ամբողջ տեղեկատվության գաղտնիությունը` համաձայն գործող օրենքների և կանոնակարգերի:

Անձնական տվյալները կարող են փոխանցվել ենթակապալառուների՝ Կայքի գործունեության, կամ սահմանված ծառայության իրացման նպատակով: Իրավական ակտի շրջանակներում անձնական տվյալները կարող են, նաև, փոխանցվել երրորդ անձանց, ինչպես օրինակ՝ իրավական կամ կարգավորող պարտավորության իրականացման համար:

Համացանցից օգտվելիս Դուք կարող եք օգտվել Ձեր անձնական տվյալների հասանելիության, ճշտման կամ չեղարկման իրավունքից: Միևնույն ժամանակ, կարող եք ցանկացած ժամանակ կայքից հանել Ձեր` ծառայությանը բաժանորդագրվելու համաձայնությունը: Այս իրավունքից օգտվելու համար անհրաժեշտ է կապ հատատել կայքի ադմինիստրատորի հետ՝ dpo@amundi.com էլեկտրոնային փոստի հասցեով, կամ փոտային ծառայությամբ՝ հետևյալ հասցեով. Amundi Asset Management – BSC / SEC / PCA – 90, բուլվար Պաստոր, – 75730 Փարիզ Cedex 15:

Հնարավոր է, նաև, տեղեկատվություն ձեռք բերել dpo@amundi.com էլեկտրոնային փոստի միջոցով՝ հաղորդագրություն ուղարկելով Amundi Գրուպի անձնական տվյալների մշակման լիազոր մարմին, կամ փոստային ծառայությամբ պահանջ ներկայացնել Վերահսկիչ Մարմնին՝ CNIL (Տեղեկատվական Տվյալների Ազատության Ազգային Հանձնաժողով), հասցե՝ 3 Ֆոնտենուա հրապարակ –TSA 80715 – 75334 Փարիզ Cedex 07, կամ ուղղակի դիմել հետևյալ կայքի միջոցով՝ https://www.cnil.fr./ :

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՔՈՒՔԻ (COOKIE) ՖԱՅԼԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Սույն կայքն օգտագործում է քուքի (cookie) տվյալներ: Կայքի ուսումնասիրման ժամանակ քուքի տվյալները նստում են օգտվողի համակարգչում, թաբի կամ սմարթֆոնի մեջ: Ստորև ներկայացված տեղեկատվությունը թույլ է տալիս ավելի լավ հասկանալ քուքի ֆայլերի աշխատանքը, և օգտվել դրանց կարգաբերելու համար նախատեսված գործիքներից:

Ի՞նչ է քուքին (cookie)

Սույն կայքն օգտագործում է քուքի (cookie) տվյալներ: Կայքի ուսումնասիրման ժամանակ քուքի տվյալները նստում են օգտվողի համակարգչում, թաբի կամ սմարթֆոնի մեջ: Ստորև ներկայացված տեղեկատվությունը թույլ է տալիս ավելի լավ հասկանալ քուքի ֆայլերի աշխատանքը, և օգտվել դրանց կարգաբերելու համար նախատեսված գործիքներից:

Ինչո՞ւ ենք օգտագործում քուքիներ

Մենք օգտագործում ենք 2 տեսակի քուքիներ, որոնց նպատակային նշանակությունը ներկայացած է ստորև: Քուքիները մենք չենք օգտագործում անձնական տվյալներ (օրինակ անուն) հավաքագրելու համար

1. Ֆունկցիոնալ քուքի ֆայլեր

Այս քուքիները անփոխարինելի չեն մեր կայքի հասանելիության համար, բայց թույլ են տալիս օպտիմալացնել մեր կայքի ֆունկցիոնալությունը, և համացանցից օգտվողին տրամադրում են հատուկ գործիքակազմ: Կարգաբերելով արտապատկերը՝ քուքի ֆայլը թույլ է տալիս, նաև, մեր կայքի տեսքը ադապտացնել ցանկացած սարքի էկրանին: Այս քուքիները տեղակայվում են Amundi Asset Management-ի կողմից: Գործողության ժամկետը շատ կարճ է, հիմնականում մեկ սեսիայի տևողությամբ, և առավելագույնը մեկ տարի ժամկետով:

2. Այցելությունների քանակը որոշակիացնող քուքիներ (վիճակագրություն)

Այս քուքիները հավաքագրում են այցելուների կողմից կայքից օգտվելու ձևերի վերաբերալ տեղեկատվություն: Օրինակ` այցելությունների քանակ, ամենաբարձր հաճախելիությամբ կայք էջեր, և այլն:

XITI-ը Amundi.com-ի կողմից օգտագործվող վիճակագրական գործիք է, որը գեներացնում է եզակի ցուցիչով՝ 13 ամիս գործողության ժամկետով քուքիներ: Նույնականացնելու համար քաղաքը, որտեղից մուտք է գործում համացանցից օգտվողը՝ մենք հավաքագրում ենք IP հասցեները: Վիճակագրական գործիքի կիրառումից անմիջապես հետքո IP հասցեն դառնում է անանուն: Ֆրանսիական Amundi Asset Management-ը, կամ իր ներկայացուցչություններն այլ երկրներում, այս ճանապարհով ոչ մի պարագայում չեն կարող հասնել ֆիզիկական անձի անձնական տվյալներին: Ստացված տվյալները Amundi Asset Management-ի կողմից պահպանվում են վեցամսյա ժամկետով, չեն փոխանցվում երրորդ անձանց և չեն օգտագործվում որևէ այլ նպատակով:

Քուքի ֆայլերի մասին լրացուցիչ տեղեկատվություն ստանալու համար անցեք այս հղումով։

Ինչպե՞ս են կառավարվում քուքիները

Քուքիների կառավարման համար առաջարկվում են մի քանի տարբերակ: Ցանկացած կարգաբերում, որն օգտվողը կարող է կատարել համացանցում նավարկելու ընթացքում՝ հակված է փոփոխման, ինչն էլ պայմանավորված քուքի ֆայլերի կիրառմամբ որոշ ծառայություններից օգտվելու անհրաժեշտությամբ:

Համացանցից օգտվողը կարող է ցանկացած պահի փոփոխել քուքիները՝ ընտրություն կատարելով ստորև նշված տարբերակների միջև:

1. Ձեր Վեբ զննիչի կարգավորումները

- Chrome-իհամար. https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en

- Internet Explorer-ի համար. http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-Cookies

- FireFox-ի համար. http://support.mozilla.org/fr/kb/cookies-informations-sites-enregistrent?redirectlocale=fr&redirectslug=G%C3%A9rer+les+cookies

- Opera-ի համար. http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

2.Անջատողհղումներ, որոնք չափում ենայցելություններիվիճակագրականքանակը

Xiti (AT Internet) կողմից տեղակայված քուքինի ֆայլերի համար. http://www.xiti.com/fr/optout.aspx

Լրացուցիչ տեղեկատվություն քուքի ֆայլերի մասին

Քուքի ֆայլերի մասին լրացուցիչ տեղեկատվություն կարող եք ստանալ CNIL կայքում` հետևյալ հղմամբ. http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/

ԽԱՐԴԱԽՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁԵՐ

Արդեն մի քանի ամիս է, խարդախության բազմաթիվ դեպքեր են գրանցվել, երբ ներդրումներ անելու առաջարկներ են արվում՝ օգտագործելով լիցենզավորված կառավարիչ ընկերությունների անվանումը, հասցեն, ապրանքային նշանը և/կամ լիցենզիայի համարը, ինչպես նաև այդ կառավարիչ ընկերությունների (այդ թվում Ամունդիի և վերջինիս դուստր ընկերությունների) աշխատակիցների անունները։

Զեղծարարաները յուրացնում են Ամունդիի և/կամ իր աշխատակիցների ինքնությունը և/կամ ձևացնում, թե աշխատում են Ամունդիում և առևտրային կամ ներդրումային առաջարկներ են անում Ամունդիի կամ վերջինիս դուստր ընկերությունների անունից: Այս առաջարկներն Ամունդիի կողմից չեն արվում և պարտավորություն չեն հանդիսանում Ամունդիի կամ վերջինիս դուստր ընկերությունների համար:


Նման զեղծարարություններից պաշտպանվելու համար խնդրում ենք կարդալ հետևյալ տեղեկատվությունը։

Ամունդին կոչ է անում զգոն լինել և հիշել ստորև նշված կետերը.

• Ամունդին և վերջինիս դուստր ընկերությունները երբեք ուղղակիորեն կապ չեն հաստատում հանրության հետ՝ ծառայություն կամ ներդրումային պրոդուկտ, մասնավորապես՝ ֆինանսական պրոդուկտ առաջարկելու համար:

• Ամունդին երբեք միջոցներ չի հավաքագրում կամ ստանում անմիջապես հանրությունից:

• Ամունդիի աշխատակիցը երբեք Ձեզ ոչ մի կերպ չի պնդի քննարկել ներդրումային առաջարկը:

• Ամունդիի պրոդուկտները միշտ վաճառվում են բանկերի, ներդրումային ընկերությունների, ապահովագրական ընկերությունների և բրոքերների միջոցով:


Նախքան որևէ ներդրում կատարելը, խնդրում ենք ստուգել, որ այդ հաստատությունները լիազորված և արտոնագրված են նման գործունեություն ծավալելու համար:

Ամունդին ցանկանում է հիշեցնել Ձեզ հետևյալ նախազգուշացնող նշանների մասին.

• Դուք չեք ճանաչում Ձեզ հետ կապ հաստատած անձին:

• Ձեզ խոստանում են բարձր, առանց ռիսկերի եկամուտ:

• Դուք պետք է արագ որոշում կայացնեք:

• Դուք պետք է փոխանցում կատարեք։


Ընդհանուր առմամբ, մենք առաջարկում ենք հետևել այս խորհուրդներին.

• Մի արձագանքեք անցանկալի հեռախոսազանգերին.

• Մի տրամադրեք Ձեր անձնական տվյալները (հեռախոսահամար, էլ. փոստի հասցե, անձը հաստատող փաստաթղթեր, բանկային տվյալներ, միջազգային բանկային հաշվեհամար, հասցե և այլն) անմիջապես էլ. փոստով կամ ոչ վստահելի կայքերին:

• Անվերապահորեն մի հավատացեք Ձեզ հետ կապ հաստատած անձի կողմից տրված որևէ տեղեկության՝ հատկապես հեռախոսով: Նրանք հնարավոր է Ձեր մտածած մարդիկ չլինեն, և կարող են ներկայանալ իրական աշխատակցի անունից:

• Կապվեք այն ընկերության հետ, որի անունից Ձեր կոնտակտային անձը ներկայանում է, ընկերության կոնտակտային տվյալները ստուգելուց հետո (հեռախոս, էլ. փոստ և փոստային հասցե)՝ համոզվելու, որ կոնտակտային անձն իրականում այդ ընկերությունից է։ Զգուշացեք բոլոր հղումներից, որոնք Ձեզ խնդրում են սեղմել:


Զեղծարարությունից և ֆինանսական կորուստներից խուսափելու համար անհրաժեշտ է ցանկացած գործարք կամ գործողություն կատարելուց առաջ համոզվել, որ մյուս կողմում հանդես է գալիս ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից լիցենզավորված և վերահսկվող ֆինանսական կազմակերպություն, որոնց ցանկը կարող եք գտնել այցելելով ՀՀ կենտրոնական բանկի պաշտոնական կայք՝ www.cba.am 

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից պարբերաբար հրապարակվող զգուշացումներին կարող եք հետևել հետևյալ հասցեով՝ https://www.cba.am/am/SitePages/warnings.aspx

թարմացված է` 10.04.2024 | 13:15