Հաշվիչ

Կենսաթոշակային հաշվիչով հնարավոր է հաշվել, թե որքան կուտակային կենսաթոշակ Դուք կարող եք ստանալ 63 տարեկանից հետո` ճշգրտված գնաճով: Դուք կտեսնեք Ձեր կուտակումները, Ձեր օգտին պետության կողմից կատարված հատկացումները, ինչպես նաև՝ այդ հատկացումներից ստացված եկամուտները:

Մնացորդը կուտակային հաշվում (63տ)
0 ֏
Ձեր կուտակումները
Ձեր կուտակումների ընդհանուր գումարը
0 ֏
Պետության հատկացումը
Ձեզ համար պետության կատարած հատկացումների ընդհանուր գումարը
0 ֏
Եկամուտ
Ձեր կուտակումների և պետության հատկացումների կառավարումից ստացված եկամտի ընդհանուր գումար
0 ֏

Կենսաթոշակի ներկա արժեք ճշգրտված գնաճով
Ապագայում ստացվելիք ամսական կենսաթոշակի մեծությունը ներկա պահի դրությամբ՝ ճշգրտված տարեկան գնաճով
0 ֏
Վերջնական աշխատավարձ մինչև կենսաթոշակային տարիքը անցնելը
0 ֏
Կենսաթոշակի ներկա արժեք/աշխատավարձ
0 ֏
կենսաթոշակ/վերջին աշխատավարձ
0 %
Կուտակումների տարիներ
0 ֏
Կենսաթոշակ
0 ֏
թարմացված է` 18.04.2023 | 12:45