Հաշվիչ

Կենսաթոշակային հաշվիչով հնարավոր է հաշվել, թե որքան կուտակային կենսաթոշակ Դուք կարող եք ստանալ 63 տարեկանից հետո` ճշգրտված գնաճով: Դուք կտեսնեք Ձեր կուտակումները, Ձեր օգտին պետության կողմից կատարված հատկացումները, ինչպես նաև՝ այդ հատկացումներից ստացված եկամուտները:

Մնացորդը կուտակային հաշվում (63տ)
0 ֏
Ձեր կուտակումները
1
0 ֏
Պետության հատկացումը
2
0 ֏
Եկամուտ
3
0 ֏

Կենսաթոշակի ներկա արժեք ճշգրտված գնաճով
4
0 ֏
Վերջնական աշխատավարձ մինչև կենսաթոշակային տարիքը անցնելը
0 ֏
Կենսաթոշակի ներկա արժեք/աշխատավարձ
0 ֏
կենսաթոշակ/վերջին աշխատավարձ
0 %
Կուտակումների տարիներ
0 ֏
Կենսաթոշակ
0 ֏
թարմացված է` 10.01.2023 | 13:22