Մեդիա կենտրոն

14.10.2022

Կենսաթոշակային ֆոնդերի ներդրումներն ու եկամտաբերությունը

2022թ., 3-րդ եռամսյակ

Հավասարակշռված (AMBAL), Պահպանողական (AMCON) և Կայուն եկամտային (AMFIX) ֆոնդերի զուտ ակտիվների հանրագումարը 2022թ. սեպտեմբերի վերջի դրությամբ կազմել է շուրջ 268 մլրդ դրամ:


ՀՀ-ում և արտերկրում կատարված ներդրումները ներառում են տարբեր ակտիվների դասեր, ինչպիսիք են՝ ՀՀ պետական և կորպորատիվ պարտատոմսերը, արտասահմանյան պարտատոմսերի և բաժնետոմսերի ֆոնդերը, բանկային ավանդները և այլն:


Ֆոնդերի ստեղծման պահից միջին տարեկան եկամտաբերությունը 2022թ. սեպտեմբերի վերջի դրությամբ կազմել է 6.6%-6.7%։ Հավասարակշռված և պահպանողական ֆոնդերի ս․թ․ 3-րդ եռամսյակում արձանագրված բացասական եկամտաբերությունը հիմնականում պայմանավորված է միջազգային ֆինանսական շուկաներում բաժնային և պարտքային արժեթղթերի գների նվազմամբ։


Ֆոնդերի՝ ս․թ․ առաջին երեք եռամսյակներում արձանագրած վնասները իրացված չեն, և կուտակային կենսաթոշակային համակարգի շահառուները կենսաթոշակ ստանալու նպատակով ստիպված չեն ֆոնդի իրենց փայերը մարել ցածր արժեքով։


Նյութի հետ կապված լրացուցիչ տեղեկատվություն


Կենսաթոշակային ֆոնդերի ներդրումներն ու եկամտաբերությունը, 2022թ. 3-րդ եռամսյակ


թարմացված է` 24.10.2022 | 13:50