Կայքի Քարտեզ
Header Footer
Գլխավոր էջ
ԻՆՉՈՒ՞ ԳԱԼ ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ
Մնա մեզ հետ եվ ծանոթացիր քո ֆոնդին
Մեր փորձառությունը, առաքելությունն ու տեսլականը
Մեր կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվությունը
Ինչու՞ Ամունդին
ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՖՈՆԴԵՐ
Հավասարակշռված ֆոնդ (AMBAL)
Պահպանողական ֆոնդ (AMCON)
Կայուն եկամտային ֆոնդ (AMFIX)
Բաժնետերեր
Մասնակիցների իրավունքներ
Օրենսդրություն
ԿՈՒՏԱԿԱՅԻՆ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ
ՆԵՐԴՐՈւՄԱՅԻՆ ՖՈՆԴԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ
ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՇՈւԿԱՅԻ ՄԱՍԻՆ ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ
ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈւԹՅՈւՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ
ՓՈՂԵՐԻ ԼՎԱՑՄԱՆ ԵՎ ԱՀԱԲԵԿՉՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆUԱՎՈՐՄԱՆ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ՄԱUԻՆ ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ
ՀՀ ԿԲ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 10/17
ՀՀ ԿԲ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 10/12
ՀՀ ԿԲ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 10/10
ՀՀ ԿԲ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 10/07
ՄՌԿ և աշխատանք
Ամունդի-Ակբան փնտրում է Իրազեկման մասնագետ
Ամունդի-Ակբան փնտրում է ՄՌ կոնտակտ, Օֆիս մենեջեր
Ամունդի-Ակբան փնտրում է Իրազեկման Եվ վաճառքների պատասխանատու
Անձնական տվյալների պաշտպանություն
ԱՆՁՆԱԿԱՆ ԲՆՈՒՅԹԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐ
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՔՈՒՔԻ (COOKIE) ՖԱՅԼԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Ի՞նչ է քուքին (cookie)
Ինչո՞ւ ենք օգտագործում քուքիներ
1. Ֆունկցիոնալ քուքի ֆայլեր
2. Այցելությունների քանակը որոշակիացնող քուքիներ (վիճակագրություն)
Ինչպե՞ս են կառավարվում քուքիները
ԽԱՐԴԱԽՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁԵՐ
Հաշվիչ
Կապ Մեզ Հետ
Not Found
Mise à jour 12.04.2022 | 07:22